Vi vill ta vara på kraften

Vi startade Flexpower för att bygga långsiktiga kundrelationer och på nära hålla hjälpa våra kunder att optimera användandet av sin elanslutning – både för att att hålla nere kostnader och skapa nya intäktsmöjligheter.

 

Med vår bakgrund i hybrid­energisystem, batterier och batterilager samt försäljning och installation av förnybar energi, i kombination med projektledning och upphandling såg vi ett behov på en föränderlig elmarknad. Vår erfarenhet kunde användas till att skapa lönsamma och begripliga lösningar för företag och industrier som vill kunna påverka kostnaden för sin elförsörjning. Med Flexpower kan vi ge våra kunder en solid projektleverans och ett långsiktigt tjänsteerbjudande, samtidigt som vi bidrar till en grönare värld.

Ta kontroll över dina kostnader

Du ska kunna påverka hur elpris och systemkostnad märks i din resultaträkning. Det är rimligt tycker vi. Men det är inte alltid en självklarhet för elkunder som ofta sitter fast i låsta avtal och avancerade affärsmodeller. Våra batterilösningar ger dig verktyg att påverka kostnader och skapa lönsamhet samtidigt som du bidrar med systemnytta till samhället, och gör det möjligt att installera mer grön energiproduktion i systemet.

Balans

Med ett energilager skapar du flexibilitet och kan själv påverka din elkostnader.

Flexibilitet

Bidra till ett stabilt elsystem med hög elkvalitet och möjliggör mer förnybar energiproduktion.

Lönsamhet

Våra lösningar och system gör den gröna omställningen lönsam för dig.

En energi­marknad i förändring

Elmarknaden står just nu mitt i ett paradigmskifte. Tidigare har elsystemet varit centraliserat, styrt av ett fåtal stora aktörer och elpriser har varierat i takt med efterfrågan. De senaste åren har vi gått in i en ny era med billig förnybar energi. Det har medfört variation även på produktionssidan.

 

Framöver spås energipriserna bli låga större delar av året – men väldigt höga när efterfrågan är hög och elproduktionen låg. Sveriges elnät är inte byggt för att vara stabilt och hålla en bra el-kvalitet under dessa förutsättningar, vilket innebär att systemkostnaden, elnätsavgiften, kommer att öka.

Konkret betyder det att kostnaden för elnät och överföringsavgifter blir högre än energipriset. Elavtalen blir krångligare och effekttariffer, dynamiska effektabonnemang, kortare mätintervall kommer påverka oss alla de närmsta åren.

 

Vi på Flexpower är rustade för att hjälpa dig navigera i den här nya miljön. Vi tar till vara på alla förutsättningar ditt företag har för att optimera användandet av er elanslutning. På så sätt kan ni kombinera elkonsumtion, produktion, lagring och flexibilitet på bästa sätt.

Vi använder cookies för att hemsidan ska vara snabb och fungera så bra som möjligt för dig.